Φωτοδυναμική Θεραπεία

Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) xρησιμοποιεί φάρμακα τα οποία είναι φωτοευαίσθητα σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. Με την έκθεση στο φως το φάρμακο ενεργοποιείται παρουσία οξυγόνου και καταστρέφει τα κύτταρα από τα οποία είχε προσληφθεί.


Στη δερματολογία το φωτοευαισθητοποιό φάρμακο  (αμινολεβουλινικό οξύ ALA, ή μεθυλαμινολεβουλινικό MAL ) απλώνεται με τη μορφή αλοιφής στις πάσχουσες περιοχές, οι οποίες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη διείσδυση του φαρμάκου. Το ALA ή MAL μετατρέπεται από τα επιδερμιδικά κύτταρα σε πορφυρίνες. Τα καρκινικά κύτταρα συσσωρεύουν περισσότερες πορφυρίνες από τα υγιή.

 

foto foto


 Στη συνέχεια ο ασθενής εκτίθεται σε ειδικές λάμπες (μπλέ ή κόκκινο φως) ή στο φως του ήλιου για συγκεκριμένο διάστημα, επαρκές για την ενεργοποίηση του φαρμάκου.


Ακολουθεί μια φλεγμονώδης αντίδραση, η οποία κορυφώνεται στις 3-7 μέρες και στη συνέχεια ακολουθεί επούλωση.


Ο περιορισμός της μεθόδου είναι ότι το φως  μπορεί να διεισδύσει μέχρι 1 εκατοστό από την επιφάνεια και συνεπώς η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρούς όγκους 

foto


H PDT χρησιμοποιείται με επιτυχία σε:

  • Ακτινικές κερατώσεις (θεραπεία πεδίου)
  • Μικρά Βασικοκυτταρικά καρκινώματα 
  • Νόσο του Bowen
  • Φωτογήρανση
  • Εναλλακτική θεραπεία για τη φλεγμονώδη ακμή